Obsah

Branný den

Typ: ostatní
Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ve čtvrtek 27. září 2018 se na naší škole konal branný den s tematikou Ochrany člověka za mimořádných událostí. Ráno jsme se sešli ve třídě, kde byli žáci poučeni o bezpečnosti a byla jim popsána úniková cesta ze třídy. Během první vyučovací hodiny byl vyhlášen požární poplach. V devět hodin jsme se vydali na hřiště na sídlišti Skalka. Žáci plnili úkoly s prvky zdravotní a dopravní výchovy, nacvičovali orientaci v terénu, sociální dovednosti – práci ve skupině, komunikaci a pomoc druhému. Nakonec jsme se přesunuli na Krajinku, kde si všichni zahráli své oblíbené hry. S tematikou ochrany člověka za mimořádných událostí budeme dále pracovat v rámci hodin občanské výchovy. Tento den hodnotím jako zdařilý a přínosný, naštěstí nám přálo i počasí.

Miroslav Dlesk, třídní učitel


Vytvořeno: 29. 9. 2018
Poslední aktualizace: 29. 9. 2018 07:46
Autor: 6zs webu