Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE7.B

     Třídní učitelka: Mgr. Iveta Bravencová

     Kabinet: Zeměpis (2. patro)

     Zastupující třídní učitel: Ing. Martin Hrůza

     Počet žáků: 19

     Učebna číslo: 5