Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE7.B

     Třídní učitelka: Mgr. Iveta Bravencová

     Kabinet: Zeměpis (2. patro)

     Zastupující třídní učitel: Ing. Martin Hrůza

     Počet žáků: 19

     Učebna číslo: 5

Zprávy

Dětský den - EKODEPON

Exkurze 9.B do třídírny odpadů celý text

Třídní akce, Školní akce | 10. 6. 2019 | Autor: 6zs webu
Divadelní představení 1

Divadelní představení

V úterý 6.11.2018 jsme v Západočeském divadle shlédli muzikál Sněhová královna. Představení se nám líbilo. celý text

ostatní | 9. 11. 2018 | Autor: 6zs webu
Den boje proti chudobě 1

Den boje proti chudobě

Dne 18.10.2018 pořádala Diecézní charita Plzeň ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené KK, o.p.s. v Domě sociálních služeb Charita Cheb seminář: Česko proti chudobě a nerovnostem, podtitul: "Víš co nosíš?". V rámci akce byly žákům představeny služby charity. Žáci byli seznámeni s dluhovou problematikou, shlédli krátkometrážní film. Týmy tříd 9.A a 9.B si proti sobě zahrály vědomostní hru "Riskuj". Na závěr semináře byla zařazena interaktivní hra na téma fairtrade a diskuse se žáky. celý text

ostatní | 18. 10. 2018 | Autor: 6zs webu
Branný den 1

Branný den

Ve čtvrtek 27.9.2018 se na naší škole konal Branný den. Žáci se 1. vyučovací hodinu sešli ve třídách. Byli seznámeni s plánem akce, byl vyhlášen požární poplach – žáci se evakuovali z budovy školy. Poté naše třída spolu s 9.A vyrazila směr Komorní hůrka. Cestou žáci plnili různé úkoly, např. nácvik úkrytu při ohrožení, nácvik přenosu raněného, obvazové techniky, hod na cíl. celý text

ostatní | 2. 10. 2018 | Autor: 6zs webu