Obsah

8.BZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Fléglová

     Kabinet: Chemie

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Sylva Kastnerová

     Počet žáků: 18

     Učebna číslo: 19

        miroslava.fleglova@6zscheb.cz