Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka:

Mgr. Monika Šantorovámoje

Zastupující třídní učitelka:

Mgr. Alice Lehocká

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 21

santorova@6zscheb.cz