Obsah

Zprávy

Techmánie

Školní výlet

Techmánie celý text

ostatní | 19. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
Hudba

Výchovně vzdělávací koncert

Moderní a populární hudba od konce století celý text

ostatní | 6. 5. 2018 | Autor: 6zs webu
Ornita 1

Ornita

Přednáška na téma "Krkavcovití" celý text

ostatní | 11. 3. 2018 | Autor: 6zs webu
Adéla ještě nevečeřela 1

Adéla ještě nevečeřela

Návštěva divadelního představení celý text

ostatní | 1. 2. 2018 | Autor: 6zs webu
Exotické ovoce

Bovys - ochutnávka exotického ovoce

V rámci projektu „Ovoce do škol“ pro nás firma Bovys, která dodává naší škole čerstvé ovoce a zeleninu, přivezla 18.1.2018 suroviny pro ochutnávku exotického ovoce a zeleniny. celý text

ostatní | 20. 1. 2018 | Autor: 6zs webu
Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky

Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky

V úterý 16.ledna se naše třída zúčastnila unikátního vzdělávacího projektu Planeta země 3000 s názvem Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky. celý text

ostatní | 20. 1. 2018 | Autor: 6zs webu
Přírodniny

Živý lesní ekosystém

Žáci se v přírodopisu učí o lesním ekosystému, který si nyní sami vytvořili z přírodnin a pečují o něj. celý text

ostatní | 1. 12. 2017 | Autor: 6zs webu
Plakát

Recyklohraní na téma: Vydržím víc a posloužím déle!

V tomto týdnu se žáci 6. A zapojili do recyklohraní. celý text

ostatní | 25. 10. 2017 | Autor: 6zs webu
Voda 2

Projekt "Význam vody pro přírodu a člověka"

V pátek 20.10. se třída 6.A účastnila zajímavého a praktického projektu. celý text

ostatní | 20. 10. 2017 | Autor: 6zs webu
Branný den

Branný den

Ochrana člověka za mimořádných událostí celý text

ostatní | 29. 9. 2017 | Autor: 6zs webu
Baroko v našem kraji

Divadelní představení

Baroko v našem kraji celý text

ostatní | 28. 9. 2017 | Autor: 6zs webu
Bylinková zahrádka

Poznávací kurz Libá - Dubina

Ve dnech 18. – 22.9. 2017 se naše třída 6.A zúčastnila poznávacího kurzu v Libé - Dubině u Chebu. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo vzájemné poznání žáků bývalých tříd 5.A a 5.B, vytvoření přátelské atmosféry v novém kolektivu a seznámení se s novou třídní učitelkou. Během konání kurzu jsme byli ubytováni v zařízení pro školy v přírodě LibaCamp, které se nachází v překrásném a klidném místě v oblasti přírodní rezervace Smrčiny, nedaleko Františkových Lázní. V průběhu našeho pobytu jsme stihli uskutečnit mnoho nejrůznějších aktivit. Po dopolední výuce, která probíhala každý den kurzu a byla zaměřena tak, aby korespondovala s daným prostředím, vždy následoval pobyt na čerstvém vzduchu. Žáci změřili své síly v orientačním běhu, kde procvičovali znalosti z dopolední výuky. V rámci pěší turistiky jsme prozkoumali celé okolí Libé a dále jsme stihli navštívit oblast, které se říkáválo Liebensteiner Tor a dnes tu stojí lesní kaple Ackerl. Je to krásné místo, kde jsme si v kapličce odpočinuli a navštívili nedalekou bylinkovou zahrádku. Při našich procházkách jsme také nemohli opomenout kulturní památku České republiky hrad Seeberg. Kurz považuji za velice přínosný z pohledu adaptace a utužení vztahu mezi žáky a pedagogy.
Tímto všem děkuji za hladký průběh celého kurzu, zvláště pak paní Mgr. Monice Šantorové a paní Petře Šplichalové, které se velkou měrou zasloužily za vydařený týden.

Za celou 6.A. Mgr. Jana Duchková, třídní učitelka
celý text

ostatní | 25. 9. 2017 | Autor: 6zs webu