Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE                       6.A

     Třídní učitelka: Mgr. Lenka Laxová

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Alice Lehocká

     Počet žáků: 29

     Učebna číslo: 29