Obsah

6.AZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Jana Lukešová

     Kabinet: Hudební výchova (2. patro)

     Zastupující třídní učitelka:

     Mgr. Alice Lehocká

     Počet žáků: 23

     Učebna číslo: 3

     Email na tř. učitelku:

      lukesova@6zscheb.cz