Obsah

7.AZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Marie Truhlářová

Kabinet: Přírodopis

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Sylva Kastnerová

Počet žáků: 18

Učebna číslo: 18

27. 9. Branný den