Obsah

8.AZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Monika Šantorová

     Kabinet: Chemie

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Alice Lehocká

     Počet žáků: 16

     Učebna číslo: 21

        monika.santorova@6zscheb.cz