Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Marie Truhlářová

Zastupující třídní učitelka: Ing., Bc. Hana Pisáriková

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 18

Zprávy