Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Laxová

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Sylva Kastnerová

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 

laxova@6zscheb.cz

3.C

2.C

Zprávy