Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Laxová

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Sylva Kastnerová

Asistentka pedagoga: Michaela Švarcová

Počet žáků: 24

Učebna číslo: Učebna Přírodopisu

laxova@6zscheb.cz

 

7c