Obsah

      ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitel: Bc. Miroslav Dlesk (dlesk@6zscheb.cz)

Zastupující třídní učitelka: Petra Šplichalová          

Asistentka pedagoga: Žaneta Břicháčková Havlová

Počet žáků: 26

Učebna číslo: 2

                                                                                Třídní foto

Zprávy