Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Jana Lukešová (lukesova@6zscheb.cz)

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Alice Lehocká

Asistentka pedagoga: Lenka Kameniarová

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 3