Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Jiří Beneš

Zastupující třídní učitelka: Bc. Lukáš Jesínek

Počet žáků: 25

Učebna číslo: 19