Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Bravencová Iveta

Zastupující třídní učitelka: Bc. Jesínek Lukáš

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 5

naše třída