Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Ing. Lucie Pixová

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jitka Dubská

Počet žáků: 23

Učebna číslo: 6

naše třída