Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE6.B

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Plevná

Kabinet: Výtvarná výchova (2. patro, č. dv. 15)

E-mail: plevna@6zscheb.cz

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Miroslava Fléglová

Počet žáků: 29

Učebna číslo: 1

 

Třídní schůzky se konají 15. 4. od 17:30 hod.