Obsah

      ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitel: Bc. Miroslav Dlesk (dlesk@6zscheb.cz)

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Miroslava Fléglová             Trida

Asistentka pedagoga: Žaneta Břicháčková Havlová

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 2