Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Marie Račáková (racakova@6zscheb.cz)

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Kýčková Dagmar

Počet žáků: 25

Učebna číslo: 58

3.A

TATO TŘÍDA TO JSME MY,

PLNÍME SI SVOJE SNY.

MÁME TŘÍDU VZORNÝCH ŽÁKŮ,

URČITĚ NÉ, DAREBÁKŮ.

ŠKOLA JE NÁM VELKOU HROU,

UČITELKA OPOROU.

NAŠE ŠKOLA SAMOTNÁ,

NENÍ VOLBA NÁHODNÁ,

PROTO SE TU KAŽDÝ DOBŘE MÁ.

Rozvrh 5.A