Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Dubská

Zastupující třídní učitelka: Ing. Lucie Pixová

Počet žáků: 25

Učebna číslo: 4

Seznam pomůcek VV

 1. stupeň
 • tužky různých tvrdostí (1, 2)
 • štětce různých velikostí – kulaté i ploché
 • voskovky
 • černý fix
 • temperové barvy
 • vodové barvy
 • paleta
 • kelímek na vodu + hadřík
 • tuhé lepidlo v tyčince
 • pracovní oděv! (tričko, zástěra)
 • krabice (od bot) nebo kufřík na pomůcky

 

DOPORUČUJI VŠECHNY POMŮCKY PODEPSAT

Děkuji,
Pavlína Plevná