Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Pleskotová

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jana Kofránková

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 35

pleskotova@6zscheb.cz