Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Jana Kofránková

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Lenka Laxová

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 20