Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE5.B

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Trnková

Zastupující třídní učitelka:

Počet žáků: 29

Učebna číslo: 20