Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE1.C

     Třídní učitelka: Ing., Mgr. Bohuslava Hlavničková   

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jana Kofránková

     Počet žáků: 29

     Učebna číslo: 

     hlavnickova@6zscheb.cz