Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Dubská

Zastupující třídní učitelka: Ing. Lucie Pixová

Počet žáků: 25

Učebna číslo: 4