Obsah

2.BZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Kýčková

Zastupující třídní učitelka:

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 56

kyckova@6zscheb.cz