Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE1.B

     Třídní učitelka: Mgr. Dana Hendrychová

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Martina Sýkorová

     Počet žáků: 30

     Učebna číslo: 32

     hendrychova@6zscheb.cz