Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE1.C

     Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Kočová     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Dagmar Kýčková

     Počet žáků: 29

     Učebna číslo: 54

     kocova@6zscheb.cz