Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Kočová

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jana Kofránková

     Počet žáků: 

     Učebna číslo: 

     kocova@6zscheb.cz