Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Inge Kulhánková

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Lucie Součková

     Počet žáků:

     Učebna číslo: 33

     kulhankova@6zscheb.cz