Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE1.C

     Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Kočová

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Dagmar              Kýčková

     Počet žáků: 30

     Učebna číslo: 54

     kocova@6zscheb.cz