Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Lucie Součková

     Kontakt: souckova@6zscheb.cz

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Inge Kulhánková

     Počet žáků: 29

     Učebna číslo: 34

 

1.B

     

I nadále (během celého školního roku) probíhá ve třídě sběr starého pečiva, které průběžně odvážíme zvířátkům z DDM Sova Cheb.

_______________________________________________________________________________________________

od 20.11. v ŽK čtvrtletní hodnocení 

5.12. od 10:00 Mikuláš v divadle (hrazeno z třídního fondu)

10.12. od 17:00 Třídní schůzky

13.12. od 10:00 Návštěva knihovny

20.12. od 10:20 Vánoční kino (hrazeno z třídního fondu)

21.12. Vánoční besídka ve třídě - den plný vánočních koled a zvyků. Žáci si přinesou vánoční cukroví, hrníček, čaj, případně dárek pro kamaráda ze třídy.