Obsah

Zvýšení cen stravného od 1. 1. 2018

Skupina strávníků Cena oběda Nová cena Trvalý příkaz Limit inkaso min. na osobu
7 - 10 let 22 Kč 24 Kč 530 Kč 600 Kč
11 - 14 let 23 Kč 25 Kč 550 Kč 600 Kč
15 let a více 24 Kč 26 Kč 580 Kč 600 Kč

 

Prosím o navýšení trvalých příkazů a limitu inkasa již od prosince!!!

(zálohy se provádějí předem)

Poslední úprava cen stravného byla provedena v roce 2014.