Obsah

Hudební workshop v 1.C

Typ: ostatní
Hudební workshop v 1.C 1 Ramona Schulz a Jitka Boučková, tyto dvě dámy vyplnily páteční dopolední program malým němčinářům v 1.C. Akce proběhla ve spolupráci s Goethe institutem Praha a Základní školou německo – českého porozumění v Praze.

Žáci byli rozděleni do dvou menších skupin. V první skupině pod vedením paní Schulz byly děti vtaženy do říše německých písmenek, hlásek a slabik. Celé dění probíhalo za doprovodu melodie, rytmu a pohybu. Žáci si také zopakovali a rozšířili svou stávající německou slovní zásobu. Pojmenovávali obrázky a hledali je na větším plakátě, kde se také seznamovali s množným číslem jednotlivých podstatných jmen.  Vzhledem k tomu, že paní Schulz je nejen výborná lektorka, ale hlavně rodilá mluvčí, byla pro naše malé žáky velikým přínosem.

V druhé skupince už bylo zapotřebí zapojit určité znalosti a dovednosti, a sice hlavně čtení a někdy i zručnost.  Po krátkém úvodu se žáci přivítali během říkanky, poté došlo na německá slovesa.

Význam jednotlivých sloves byl upevňován za pomoci pohybu. Žáci tedy skákali, běhali, lyžovali nebo tancovali. V druhé části děti samy procházely jednotlivými stanovišti. Zde bylo potřeba si přečíst krátkou větu a splnit úkol. Naši prvňáčkové s čtením v německém jazyce právě začínají, a tak s malou dopomocí zvládli zadání přečíst, pochopit a udělat. Úkolem bylo třeba zalít květinu, něco vyfotit, zatlouct hřebík nebo spočítat jednoduché příklady.

Naše spolupráce se Základní školou německo – českého porozumění již probíhá od minulého roku. Byla pro nás velkým pomocníkem a inspirací v našich začátcích s německou třídou a věřím, že spolupráce bude pokračovat i nadále.

                                                                                                                                                  Gabriela Pleskotová

FOTKY

VIDEO


Vytvořeno: 3. 5. 2022
Poslední aktualizace: 7. 6. 2022 8:08
Autor: 6zs webu