Obsah

Audi Ingolstadt

Typ: Projekty
Audi Ingolstadt Exkurze ve spolupráci s Mittelschule Waldsassen

Informační leták pro žáky a jejich rodiče

Česko-německý projekt „Společná budoucnost“

Stručná charakteristika projektu:

6. základní škola Cheb byla úspěšná v získání dotace na realizaci česko-bavorského projektu „Společná budoucnost“. Bavorským projektovým partnerem je Město Waldsassen, resp. místní základní škola. V rámci společného projektu budou probíhat různé aktivity. Někteří žáci se budou moci v roce 2019 a 2020 účastnit vzdělávacího pobytu v bavorských Smrčinách. Plánovány jsou také společné vzdělávací výlety v pohraničí (např. Porzellanikon Selb, sklárna Moser Karlovy Vary), ale i ve vzdálenějších místech (AUDI Forum Ingolstadt). V rámci projektu budou hrazeny veškeré související výdaje (ubytování, přeprava, vstupné, tlumočení aj.) i propagační předměty. Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis (85 %). Spolufinancování (15 %) zajišťuje zřizovatel Město Cheb. Předpokládané výdaje přeshraničního projektu budou do 25 000 EUR.

Místo konání: Ingolstadt, Audioforum

www.audi.de/de/foren/de/audi-forum-ingolstadt

Datum konání: 24. 3. 2020 (úterý)

 

Kdo? žáci 9. tříd 6. ZŠ Cheb a žáci 9. třídy Mittelschule Waldsassen (naše partnerská škola v Německu)

Žáci partnerských škol 6. ZŠ a Mittelschule Waldsassen se zúčastní společného projektu.

Hlavním cílem tohoto projektu je vzájemné interkulturní poznávání, tolerance a solidarita. Žáci a žákyně poznávají kulturu a hodnoty sousední země, různé způsoby komunikace, rozvíjí osobní kompetence. Mimo jiné bude také cílem naučit žáky klíčovým kompetencím – týmové spolupráci a komunikaci, dále se bude týkat tématu technických oborů.

 

Rámcový program projektového dne:

8:00 Odjezd z Chebu

8:20 Příjezd do Waldsassenu

8:30 Odjezd z Waldsassenu

11:00 – 12:30 Audi Museum mobile (WC, rozchod 1,5 hod.)

13:00 – 14:30 oběd v centru Weissbräuhaus zum HERRNBRÄU

15:00 – 17:30 muzea (vojenské, policejní, 1. sv. války), volný čas

17:45 odjezd

Ca 20:00 Waldsassen

Ca 20:20 Cheb

Základní informace ve zkratce:

Termín:                                     24. 3. 2020 (úterý)

Místo: Ingolstadt, Německo

Cena : zcela zdarma, hrazeno z prostředků fondu projektu Společná budoucnost

Odjezd: autobusem od 6. ZŠ Cheb, 24. 3. 2020 (úterý) v 8:00 hodin, sraz před hlavním vchodem školy max. v 7:50 hod.

Příjezd:                                     24. 3. 2020 cca ve 20:30 hodin před 6. ZŠ Cheb

přesný termín příjezdu nelze jednoznačně určit (provoz, stav vozovky, počasí...)

 

Doprovod: Miroslav Dlesk (tel. +420 608024231 v akutních případech), mail: dlesk@6zscheb.cz  a Štěpánka Dostálová

Zdravotník akce: Miroslav Dlesk, Štěpánka Dostálová

S sebou: karta zdravotní pojišťovny (originál, odevzdají pedagogickému doprovodu – nehrozí ztráta)

svačina a pití na cestu do autobusu

Kinedryl proti nevolnosti (pokud žák potřebuje)

kapesné dle uvážení rodičů

oběd ve školní jídelně je žákům odhlášen, neodhlašujte individuálně

 

 

Na společně strávený den se těší

Miroslav Dlesk a Štěpánka Dostálová

 

 


Vytvořeno: 15. 2. 2020
Poslední aktualizace: 15. 2. 2020 17:52
Autor: 6zs webu