Obsah

  

Společná budoucnost

6. základní škola Cheb byla úspěšná v získání dotace na realizaci česko-bavorského projektu „Společná budoucnost“. Bavorským projektovým partnerem je Město Waldsassen, resp. místní základní škola. V rámci společného projektu budou probíhat různé aktivity. Někteří žáci se budou moci v roce 2019 a 2020 účastnit vzdělávacího pobytu v bavorských Smrčinách. Plánovány jsou také společné vzdělávací výlety v pohraničí (např. Porzellanikon Selb, sklárna Moser Karlovy Vary), ale i ve vzdálenějších místech (AUDI Forum Ingolstadt). V rámci projektu budou hrazeny veškeré související výdaje (ubytování, přeprava, vstupné, tlumočení aj.) i propagační předměty. Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis (85 %). Spolufinancování (15 %) zajišťuje zřizovatel Město Cheb. Předpokládané výdaje přeshraničního projektu budou do 25 000 EUR.


Mgr. Richard Štěpánovský

Projektový manažer

Bc. Miroslav Dlesk

Koordinátor projektu při 6. ZŠ Cheb