Obsah

Čtenářský klub

Typ: Školní akce | Projekty
Čtenářský klub je zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, snaží se probudit v dětech lásku ke knihám.

V září jsme se každý týden po vyučování scházeli s žáky 2. tříd ve školní knihovně, kde jsme si povídali o knížkách, které čtou doma, vzájemně si doporučovali četbu. Žáci si formou tichého čtení četli ze svých vlastních knížek, dále jsme pracovali na správné technice hlasitého čtení. Využili jsme knih ze školní knihovny a přečetli jsme společně knihy A. Lobela: Kvak a Žbluňk se bojí rádi a O. Sekery: Kuře Napipi. Děti se seznámily s dětskými časopisy: Mateřídouška, Sluníčko, Pastelka, Tečka a Vláček. Zařadili jsme cvičení na rozvoj paměti, logopedická cvičení a hry na rozvoj komunikačních dovedností. 


Vytvořeno: 3. 6. 2020
Poslední aktualizace: 3. 6. 2020 19:56
Autor: 6zs webu