Obsah

Poznávací kurz 6. ročníků

Typ: Třídní akce | Školní akce | Projekty
Žáci šestého ročníku, třídy 6.A, 6.B a 6.C, se v polovině září účastnili týdenního seznamovacího kurzu.

Díky finančnímu příspěvku Karlovarského kraje z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování žáků“ se žáci 6. ročníků mohli  zúčastnit poznávacího kurzu, který se konal v areálu bývalé vojenské roty, dnes LibáCamp. 
Pro žáky byl připraven bohatý program – výlety do okolí (Bylinková zahrádka a lesní kaplička Ackerl, Rybářská kyselka a zaniklá obec Rybáře, hrad Seeberg s prohlídkou interiéru a sklepů), praktické vyučování jako batikování triček, poznávání přírodnin, lesní a vodní ekosystém, práce s buzolou, hodnocení místní krajiny, přirozená hranice, dějiny regionu, zaniklé obce a železná opona, určování vzdáleností a výškových rozdílů a mnoho dalšího.
Žáky se též účastnili přednášek, vedené odbornými lektory (Zdeněk Pospíšil – ACET, Andrea Lokingová – Městská policie). Tyto přednášky byly zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů,  jako jsou: kyberšikana, šikana, užívání  návykových látek, gamblerství, netolismus atd. Žáci si také měli možnost vyzkoušet nácvik první pomoci realisticky namaskovaných úrazů např. popálenina ruky, řezná a tržná rána, vymknutý kotník a bezvědomí. Tento workshop byl vedený Mgr. Lenkou Bednářovou, učitelkou SZŠ a vedoucí dívčího oddílu Skaut.
Součástí byly také sportovní aktivity včetně branného závodu družstev a lekce jógy. Všechny aktivity byly založeny na principu interakce a prožitkového učení. Program byl připravený tak, aby žáci byli propojeni ze všech tříd ve skupinách, vzájemně se poznali a spolupracovali.
Tento týden byl přínosem pro žáky, ale i jejich nové učitele, neboť měli možnost se lépe poznat 
a upevnit vzájemné vztahy. Žáci měli možnost posílit své dovednosti a znalosti v oblasti sociálního chování, prevenci rizikových jevů a zdravého životního stylu.

 

KK-logoŽivý kraj - logo
 


Vytvořeno: 8. 11. 2019
Poslední aktualizace: 8. 11. 2019 16:42
Autor: 6zs webu