Obsah

Podpora přírodovědného, jazykového a IT vzdělávání na 6. ZŠ Cheb

Typ: ostatní
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013184

Číslo výzvy: 06_19_116

Výzva: 92. Výzva IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony - SC 2.4

 

Díky projektu vzjikají na naší škole nové, moderní učebny pro výuku přírodopisu, chemie, cizích jazyků a informatiky. Zároveň se zrekonstruovaly kabinety přilehlých učeben. Součástí projektu je i vybavení učeben pomůckami jako jsou mikroskopy, měřící sady na přírodopis a chemii, počítače, notebooky, interaktivní tabule, ale i software na výuku cizích jazyků.

Díky kreativitě našich učitelů jsme třídy pro žáky tematicky vymalovali. Věřím, že se nám společně bude v nových třídách dobře učit.


Vytvořeno: 18. 4. 2022
Poslední aktualizace: 18. 4. 2022 22:48
Autor: 6zs webu