Obsah

Recyklohraní na téma: Vydržím víc a posloužím déle!

V tomto týdnu se žáci 6. A zapojili do recyklohraní.

Vydržím víc a posloužím déle!  bylo aktuální téma recyklohraní, které pojednávalo zejména o bateriích a jejich třídění. Žáci 6. A si nejdříve poslehli přednášku o historii baterií, rozličných podobách baterií a akumulátorů, a také o způsobech nakládání s dobíjecími a ne zcela vybitými bateriemi.

eko1

Následně se žáci prakticky seznámili s třídicími nádobami, které jsou na škole k dispozici. Poté se žáci společně věnovali návrhu a tvorbě edukačního plakátu o bateriích.

eko2

eko3