Obsah

V pátek 24Recyklohraní. 2. 2017 se na naší škole uskutečnila akce RECYKLOHRANÍ.
Žáci měli možnost ověřit si své znalosti týkající se třídění odpadu a dalšího využití recyklovatelných surovin. Lektorky a lektoři měli pro děti připraven poutavý výklad i praktické činnosti.

Žáci si nejdříve zopakovali, co do kterého kontejneru patří (papír, plast, nápojové kartony, elektroodpad, sběrný dvůr). Následně sami třídili obrázkové karty k příslušnému odpadu.

Poutavý dokument o recyklaci televizního přijímače jim přinesl zcela nové poznatky. Následně si ve skupinách vyzkoušeli rozebrat maketu automatické pračky, určovali kam odložit věci, které nepatří do směsného odpadu (žárovky, kabely, baterie). Z výsledků ankety, které provedl EKOTÝM naší školy, je zřejmé, že se v mnoha domácnostech  dosud odpad netřídí.

Doufáme, že touto akcí přispějeme ke zlepšení v této oblasti a do budoucna se situace s tříděním odpadu zlepší.

Mgr. Jitka Dubská