Obsah

Certifikát environmentálního vyúčtování v rámci programu Recyklohraní

Vloni naši žáci odevzdali k recyklaci 91 kg drobného elektrozařízení a jednoznačně tak přispěli k ochraně životního prostředí. Certifikát nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti Asekol, která s námi dlouhodobě spolupracuje.

Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Například odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu elektrické energie potřebnou pro chod notebooku na dobu necelých 5 let.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.Certifikát 2016