Obsah

Výuka žáků cizinců

Typ: ostatní
Již pět týdnů probíhá na naší škole výuka žáků z Ukrajiny. Naše škola jich vyučuje 43. Jsou rozděleni do tříd od 1. – 9. ročníku, kde se účastní výuky společně s českými žáky.

Na výuku českého jazyka jsme vytvořili 4 skupiny podle věku a získali pro ně kvalitní adaptační koordinátory. Skupiny vyučují Mgr. Eva Kočová, Mgr. Pavla Habartová, Bc. Veronika Vejnarová, DiS., slečna Adéla Munková a zpočátku nám velmi pomáhaly i paní asistentky Veronika Petrovková a Petra Rezková.

Všechny kolegyně pomáhají žákům nejen s aklimatizací v našem prostředí, ale soustředí se hlavně na zvládnutí češtiny tak, aby je negativně nelimitovala v českém vzdělávacím procesu. Máme radost z toho, jak rychle se děti češtinu učí a přirozeně se zapojují do školního i mimoškolního života s našimi dětmi. Většina z nich si tu velmi rychle si našla kamarády.

Začátky výuky, vzhledem ke složité situaci, však nebyly pro nikoho lehké. Nejen, že přišli po velkých útrapách, museli opustit své domovy, přátele a blízké, ale také neměli potřebná vybavení pro doma i školu.

Našim žákům velice pomohla velká podpora firmy DHL, ale také vybavení od jednotlivých dárců.

Za materiální pomoc děkujeme paní Ing. Janě Krejsové, Mgr. Pavle Sudimacové, Monice Bauerové z firmy Bauer logistik, Mgr. Lence Válkové, DiS. z firmy Travel FREE Shop Svatý Kříž a také pedagogům a dalším pracovníkům školy, kteří uspořádali burzu oblečení a dalších potřebných věcí.


Vytvořeno: 24. 4. 2022
Poslední aktualizace: 27. 4. 2022 14:32
Autor: 6zs webu