Obsah

Příprava na přijímačky pro deváťáky

Typ: ostatní
Přijímací zkoušky na SŠPokyny pro zařazení žáka 9. ročníku do skupiny k přípravě na přijímací řízení.

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě pravidel rozvolňování mimořádných opatření bude od 11. května 2020 realizována příprava žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám formou přímé výuky ve škole. Výuka musí probíhat dle podmínek nastavených Vládou ČR a MŠMT. 

Pro zajištění harmonogramu a realizace vzdělávání, Vás žádáme o vyplnění závazné elektronické přihlášky v EduPage. Dle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny skupiny maximálně po 15 žácích.  Příprava bude probíhat třikrát týdně (pondělí, středa, pátek) vždy 2. a 3. vyučovací hodinu a bude zaměřena na český jazyk a matematiku. Jeden krát týdně bude probíhat třídnická hodina po vzájemné domluvě s třídními učiteli.

Podmínkou pro zařazení žáka do školní skupiny:

  • přihlášení v systému EduPage do 7. 5. 2020 (volbu žáka musí potvrdit také rodič), 
  • neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a zvážení rizikových faktorů - viz "Čestného prohlášení" v příloze (předložit při prvním vstupu), 
  • důsledné dodržování hygienických pravidel (např. 2 roušky a sáček) stanovených v pokynech MŠMT pro ochranu zdraví - viz příloha "Ochrana zdraví"

V případě, že žák nebude přihlášen do stanoveného termínu nebo neodevzdá "Čestné prohlášení", nebude možné ho do skupiny později přiřadit.

Pokud žák nebude dodržovat hygienické pokyny nebo bude vykazovat známky infekce, bude okamžitě vyloučen. Zákonný zástupce je v takovém případě povinen si žáky ihned vyzvednou, aby neohrožoval zdraví ostatních spolužáků a zaměstnanců školy.

V případě, že nemáte možnost se přihlásit elektronicky, můžete školu kontaktovat telefonicky.
Čestné prohlášení si můžete vyzvednout v sekretariátu školy v úředních hodinách (pondělí a středa od 9:00 – 12:00).
 

                                Mgr. Štěpánka Dostálová
ředitelka školy       
 


Přílohy

Vytvořeno: 5. 5. 2020
Poslední aktualizace: 5. 5. 2020 14:45
Autor: