Obsah

OBĚDY DO ŠKOL V KARLOVARSKÉM KRAJI 2021/2022

Typ: ostatní
Informace k projektu

Naše škola se i pro školní rok 2021/22 rozhodla pro zapojení do projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“. Projekt je  financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR. 
V rámci projektu je možnost poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022).
Potravinová pomoc ve formě stravného v rámci projektu je určena cílové skupině - děti ze sociálně slabých rodin, jejichž způsobilost k podpoře je dána souvislým nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi.  Ověření způsobilosti provádí místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Úřad práce rovněž informuje zákonné zástupce o povinnostech spojených se zařazením dítěte/žáka do projektu.

Nyní zjišťujeme předběžný zájem o zapojení do tohoto projektu. Případné zájemce prosím o vyplnění  ankety v systému EduPage do 15. 3. 2021.

                            
Mgr. Štěpánka Dostálová
ředitelka školy       
 


Příloha

Vytvořeno: 10. 3. 2021
Poslední aktualizace: 10. 3. 2021 21:23
Autor: