Obsah

Ani prázdniny nás nezastaví od dalšího plánování, budování a plnění si našich vizí a trochu i snů.

Typ: ostatní
Ani prázdniny nás nezastaví od dalšího plánování, budování a plnění si našich vizí a trochu i snů. 1Vzájemná spolupráce v příhraničních regionech.

Vlajka ČRVlajka DENaše snaha se tentokráte zaměřuje na získání dotace z programu INTERREG Bavorko – Česko, který podporuje vzájemnou spolupráci v příhraničních regionech. Byli bychom velmi rádi, kdyby do našeho projektu vstoupila i naše partnerská škola Mittelschule Waldsassen a také Grundschule v Tröstau, proto jsme se za ředitelkami obou škol rozjeli a naše plány jim představili. Účast v tomto projektu má dvě části, investiční a podporu měkkých dovedností. Pokud by se školy rozhodly jít do té první, větší části, měly by možnost, stejně jako my, si z dotací vybudovat moderní jazykovou učebnu. V případě, že by nás podpořili „ jen“ v té menší míře, jednalo by se o vzájemnou spolupráci v jazykové oblasti, výměnné pobyty, školy v přírodě, výlety nebo například vzájemné návštěvy ve škole.

Co se ale určitě od nového školního roku, bez závislosti na zmíněném projektu, podaří odstartovat, jsou vzájemné návštěvy na základní škole v Tröstau. Kdy jednou měsíčně přijedou žáci z budoucí 1. a 2. třídy s rozšířenou výukou německého jazyka do školy do Německa a budou zde vyučovány německými učiteli.  Naopak o německé žáky se postarají paní učitelky německého jazyka z naší školy, které budou žáky učit češtinu. Následující měsíc se celá akce uskuteční na české půdě. Věříme, že tento způsob výuky bude pro žáky velmi efektivní a naučit se jazyku sousedů bude nyní zase o něco snazší.

Čeština sice nevládne světem a ani Evropou, ale je jistě velmi milé, když o náš jazyk a kulturu projeví zájem někdo z tak velké a silné země, jakou Německo bezesporu je.


Vytvořeno: 15. 7. 2022
Poslední aktualizace: 15. 7. 2022 10:41
Autor: 6zs webu