Obsah

Výchovné poradenství

 

Kam po základní škole

 

Dny otevřených dveří na SŠ v KK:

Brožura - informace o studiu na SŠ v KK

 

Burzy škol:

  • Cheb: 27. 9. 2017 od 9:00 do 16:00 h.,  ISŠ Cheb
  • Sokolov: 5. 10. 2017 od 9:00 do 17:00 h., ISŠTE Sokolov
  • Karlovy Vary: 17. - 18. 10. 2017 od 9:00 do 17:00 h., hotel Thermal 

 

Termíny přijímacích zkoušek

 

Přihlášky s talent. zkouškou do 30. 11. 2017
Přihlášky ostatní SŠ a SOU do 1. 3. 2018
Talentové zkoušky leden 2018

Přijímací zkoušky I. kolo - 1. termín

Přijímací zkoušky I. kolo - 2. termín

12. 4. a 13. 4. 2018

16. 4. a 17. 4. 2018

Přijímací zkoušky II. kolo dle příslušných škol

 

Výchovný poradce

 

Oblasti působení VP na škole:

  • napomáhá při řešení výchovných problémů žáků
  • sledování talentových a nadaných žáků
  • sledování sociálně-patologických jevů / šikana, vandalismus, rasismus, apod. /
  • jednání s referátem péče o dítě, PČR,…
  • sledování integrace žáků jiných národností a menšin / xenofobie /

 

Konzultační hodiny:

      Středa 14:00 – 15:00 h.

      Čtvrtek 8:45 – 9:45 h.