Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitel: Bc. Miroslav Dlesk

     Kabinet: Dějepis (2. patro, č. dv. 10)7.B

     Zastupující tř. učitelka: Mgr. Miroslava Fléglová

     Počet žáků: 22

     Učebna číslo: 2