Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE1.C

     Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Kočová

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Dagmar              Kýčková

     Počet žáků: 30

     Učebna číslo: 54

     kocova@6zscheb.cz

Zprávy

Varhany

Dne 13. 12. 2018 navštívily děti katolický farní kostel sv. Mikuláše, kde nás pan Nosek, vynikající hráč na varhany, seznámil s tímto královským hudebním nástrojem. Žáci měli možnost prohlédnout si varhany zblízka a někteří odvážlivci si dokonce na varhany i zahráli. Společně jsme si s varhanním doprovodem zazpívali i koledu. Všem se akce moc líbila a panu Noskovi děkujeme za pěkný zážitek. celý text

ostatní | 30. 12. 2018 | Autor: 6zs webu

Ježíškova dílna

V pátek 7. prosince navštívila třída 2.A Ježíškovu dílnu, kde si žáčci vyrobili pěknou ozdobičku na stromeček. Práce děti velmi bavila a všechny výrobky, které jsme si odnášeli do školy, byly velmi povedené. Určitě si tuto akci zopakujeme i následující rok. celý text

ostatní | 9. 12. 2018 | Autor: 6zs webu

Mikuláš ve 2.A

Dne 5. 12. již tradičně navštívil naši třídu Mikuláš se svými pomocníky. Děti se na hodného Mikuláše a zlobivé čertíky velmi těšily a připravily si pro ně pěknou vánoční píseň. Za odměnu dostaly malý balíček, na kterém si o přestávce pochutnaly... Těšíme se na příští rok, kdy nás zajisté Mikuláš, andělé a čerti opět poctí svou návštěvou. celý text

ostatní | 9. 12. 2018 | Autor: 6zs webu

Návštěva knihovny - 2.A

Dne 21. 11. navštívili žáčci 2. A knihovnu, kde se uskutečnila zajímavá beseda o bajkách. Děti se dozvěděly, co to vlastně bajka je, kteří významní bajkáři se tomuto literárnímu útvaru věnovali. Některé bajky děti znaly, s některými se seznámily v knihovně. Na závěr besedy žáci i jednu Ezopovu bajku zhlédli. Akce se dětem moc líbila a zaměstnankyním knihovny, jež pro nás toto zajímavé vyprávění připravily, moc děkujeme. celý text

ostatní | 21. 11. 2018 | Autor: 6zs webu

Můj první gól

Dne 21. 9. 2018 navštívili naši druháčci sportovní akci "Můj první gól". Toto sportovní dopoledne bylo zorganizováno fotbalovým a házenkářským klubem Hvězda Cheb. Děti na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly; veškeré disciplíny děti velmi bavily. Malí sportovci si akci moc užili a na začátek tohoto školního roku budou mít pěkné vzpomínky. celý text

ostatní | 21. 9. 2018 | Autor: 6zs webu