Obsah

U P O R O R N Ě N Í

Oznamujeme Vám, že dochází ke změně čísla účtu pro inkasní platby stravného.

Žádáme všechny strávníky, kteří platí INKASEM (sběrný účet č.ú. 100065741/0800),

aby si změnili ve své bance povolení k INKASU ve prospěch účtu č. 2339331/0100 !!!

Proveďte, prosím, přes prázdniny (nejpozději do 31. 8. 2018), platby v srpnu budou již z nového účtu. Jinak vše zůstává stejné: platba k 20. v měsíci, limit 600,- na jednoho strávníka (pro dva strávníky tedy 1200,-) 

Zvýšení cen stravného od 1. 1. 2018

Skupina strávníků Cena oběda Nová cena Trvalý příkaz Limit inkaso min. na osobu
7 - 10 let 22 Kč 24 Kč 530 Kč 600 Kč
11 - 14 let 23 Kč 25 Kč 550 Kč 600 Kč
15 let a více 24 Kč 26 Kč 580 Kč 600 Kč

 

Prosím o navýšení trvalých příkazů a limitu inkasa již od prosince!!!

(zálohy se provádějí předem)

Poslední úprava cen stravného byla provedena v roce 2014.