Obsah

Seznam tříd a zastupujících třídních učitelů

 
Třída Třídní učitel Zastupující třídní učitel
1. A Š. Trnková D. Hendrychová
1. B D. Hendrychová Š. Trnková
1. C J. Kočová D. Kýčková
2. A M. Sýkorová I. Kulhánková
2. B D. Kýčková J. Kočová
2. C I. Kulhánková L. Součková
3. A M. Račáková A. Půlpánová
3. B A. Půlpánová M. Račáková
4. A J. Dubská P. Plevná
4. B J. Kofránková L. Pixová
4. C L. Součková M. Sýkorová
5. A L. Pixová J. Kofránková
5. B S. Mjartanová L. Laxová
5. C S. Strojilová K. Baštářová
6. A J. Duchková A. Lehocká
7. A J. Lukešová M. Jelenová
7. B M. Dlesk P. Plevná
8. A M. Truhlářová K. Baštářová
8. B I. Bravencová M. Jelenová
9. A M. Šantorová A. Lehocká
9. B M. Fléglová S. Kastnerová